copenhagen pride 2017 Unge med diagnoser robot plæneklipper uden kanttråd sum of all fears lille ole fra assens 2016-12-16T08:51:49+00:00

dyr i europa der lever frit metformin side effects Hvordan vi på Elsesminde forholder os til unge med diagnoser.

gladsaxe bio og cafe Der gives flere og flere diagnoser til unge i dag, hvorfor et stigende antal af de unge som søger Elsesminde Odense Produktions-Højskole også er diagnosticeret. Vi mener derfor det er vigtigt, vi har en holdning til, hvordan vi på Elsesminde forholder os til unge med diagnoser.

vitamin a sources Vi ønsker på Elsesminde Odense Produktions-Højskole at modvirke handlingslammelse og berøringsangst overfor unge med diagnoser. Vi vil aktivt, respektfuldt og kompetent arbejde med og for unge med diagnoser, som kan profitere af et forløb på Elsesminde Odense Produktions-Højskole og som kan leve op til de krav og forventninger og vilkår skolen og værkstedet stiller.

party casino bonus Alle unge, også unge med diagnoser, er på Elsesminde Odense Produktions-Højskole med det formål efterfølgende at kunne gennemføre en uddannelse eller fastholde et job. Samtidig med vi stiller de samme krav og forventninger til alle, har vi også en grundholdning, at alle er unikke og at vi løbende tilpasser forløb individuelt indenfor de vilkår og ressourcer vi har.

vaerter paa go aften danmark Vi har en anerkendende og respektfuld tilgang til de unge og arbejder med afklaring, vejledning og motiverende samtaler. Vi spørger altid den unge i forhold til dennes historie, vilkår, barrierer, kompetencer og muligheder. I tråd med dette spørger vi den unge ”hvad betyder din diagnose i forhold til at deltage i forløbet på Elsesminde Odense Produktions-Højskole”. Kan svaret harmonere med et formålsfuldt forløb på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, er den unge velkommen. Kan vi ikke honorere de krav og muligheder eleven giver, vil vi være troværdigt og sige, fra og ikke lave et forløb, som vi ikke mener, giver mening og kvalitet.

under masken åbningstider Elsesminde Odense Produktions-Højskole har et mål for 2013 om at udskrive 75 % til uddannelse, job eller andet. For en gruppe af vore elever vil produktionsskoleforløbets mål være ”andet”, som bl.a. er at kunne mestre livet lidt bedre, og næste skridt er at kunne blive uddannelsesparat.

pioneer djm 900 SISU juni 2013.

Er du mellem 16 og 25 år og vil produktionsskolevejen til job og uddannelse.

lounge møbler have Kan jeg blive elev?